پلن هاست های پربازدید (SSD + Cloud Linux)

با ضمانت 15 روز بازگشت وجه بصورت کامل و بازگشت مابقی وجه پرداختی +15 روز در صورت نارضایتی
فضای سرویس هاست 1 گیگابایت
20% Complete
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
10% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 1 گیگابایت
20% Complete
میزان Ram 1500 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 5000MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 40
100% Complete
میزان I/O 2048KB/S
100% Complete
میزان IOPS 2048
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی رایگان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 1 گیگ SSD قیمت 32,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 2 گیگابایت
40% Complete
پهنای باند ماهیانه 200 گیگابایت
20% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 2 گیگابایت
40% Complete
میزان Ram 1500 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 5000MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 40
100% Complete
میزان I/O 2048KB/S
100% Complete
میزان IOPS 2048
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی رایگان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 2 گیگ SSD قیمت 36,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 3 گیگابایت
60% Complete
پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
50% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 3 گیگابایت
60% Complete
میزان Ram 1500 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 5000MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 40
100% Complete
میزان I/O 2048KB/S
100% Complete
میزان IOPS 2048
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی رایگان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 3 گیگ SSD قیمت 40,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 4 گیگابایت
80% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 4 گیگابایت
80% Complete
میزان Ram 1500 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 5000MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 40
100% Complete
میزان I/O 2048KB/S
100% Complete
میزان IOPS 2048
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی رایگان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 4 گیگ SSD قیمت 44,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 5 گیگابایت
100% Complete
پهنای باند ماهیانه نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 5 گیگابایت
100% Complete
میزان Ram 1500 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 5000MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 40
100% Complete
میزان I/O 2048KB/S
100% Complete
میزان IOPS 2048
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی رایگان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 5 گیگ SSD قیمت 48,000/mo
خارج از دسترس