طراحی سایت

قالب انتخابی از قالب های شخصی
هاست ۱ گیگ SSD یکساله رایگان
یک عدد دامنه IR رایگان
پشتیبانی با تیکت و ایمیل
پکیج شخصی قیمت 550,000/mo
سفارش دهید
قالب انتخابی از قالب های شرکتی
هاست ۱ گیگ SSD یکساله رایگان
یک عدد دامنه COM. رایگان
پشتیبانی با تیکت، ایمیل و تلفن
پکیج شرکتی قیمت 750,000/mo
سفارش دهید
قالب انتخابی از قالب های فروشگاهی
هاست ۱ گیگ SSD یکساله رایگان
یک عدد دامنه .COM و .IR رایگان
پشتیبانی با تیکت، ایمیل و تلفن
پکیج فروشگاهی قیمت 950,000/mo
سفارش دهید