پلن هاست های حرفه ای (SSD + Cloud Linux)

با ضمانت 15 روز بازگشت وجه بصورت کامل و بازگشت مابقی وجه پرداختی +15 روز در صورت نارضایتی
فضای سرویس هاست 0.5 گیگابایت
10% Complete
پهنای باند ماهیانه 5 گیگابایت
16% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 0.5 گیگابایت
10% Complete
میزان Ram 512 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 2500MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 20
100% Complete
میزان I/O 1024KB/S
100% Complete
میزان IOPS 1024
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی ماهانه 5000 تومان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 512 مگابایت SSD قیمت 23,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 1 گیگابایت
20% Complete
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
33% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 1 گیگابایت
20% Complete
میزان Ram 512 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 2500MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 20
100% Complete
میزان I/O 1024KB/S
100% Complete
میزان IOPS 1024
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی ماهانه 5000 تومان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 1 گیگابایت SSD قیمت 24,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 2 گیگابایت
40% Complete
پهنای باند ماهیانه 15 گیگابایت
50% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 2 گیگابایت
40% Complete
میزان Ram 512 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 2500MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 20
100% Complete
میزان I/O 1024KB/S
100% Complete
میزان IOPS 1024
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی ماهانه 5000 تومان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 2 گیگابایت SSD قیمت 25,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 3 گیگابایت
60% Complete
پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
66% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 3 گیگابایت
60% Complete
میزان Ram 512 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 2500MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 20
100% Complete
میزان I/O 1024KB/S
100% Complete
میزان IOPS 1024
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی ماهانه 5000 تومان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 3 گیگابایت SSD قیمت 26,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 4 گیگابایت
80% Complete
پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
83% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 4 گیگابایت
80% Complete
میزان Ram 512 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 2500MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 20
100% Complete
میزان I/O 1024KB/S
100% Complete
میزان IOPS 1024
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی ماهانه 5000 تومان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 4 گیگابایت SSD قیمت 27,000/mo
خارج از دسترس
فضای سرویس هاست 5 گیگابایت
100% Complete
پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده 5 گیگابایت
100% Complete
میزان Ram 512 مگابایت
100% Complete
میزان CPU 2500MHZ
100% Complete
میزان Entry Process 20
100% Complete
میزان I/O 1024KB/S
100% Complete
میزان IOPS 1024
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
قابلیت انتخاب PHP از 4.1 تا 7.1
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
نوع هاست ابری
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
پشتیبانی با تیکت (ایمیل) رایگان
100% Complete
پشتیبانی تلفنی ماهانه 5000 تومان
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک مازاد 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حافظه SSD مازاد 4000 تومان
100% Complete
هر 1000MHZ CPU مازاد 5000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ رم مازاد 4000 تومان
100% Complete
گارانتی بازگشت کامل وجه 15 روز اول
100% Complete
بازگشت وجه(+15 روز) هر زمانی که ناراضی بودید
100% Complete
هاست 5 گیگابایت SSD قیمت 28,000/mo
خارج از دسترس