پلن هاست های حرفه ای

با ضمانت 7 روز بازگشت وجه
فضای سرویس هاست 0.5 گیگابایت
10% Complete
پهنای باند ماهیانه 5 گیگابایت
16% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
پشتیبانی فنی دارد
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز اول
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده نامحدود
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک اضافه 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حجم اضافه 4000 تومان
100% Complete
هاست 512 مگابایت SSD
قیمت 3,000/mo
سفارش دهید
فضای سرویس هاست 1 گیگابایت
20% Complete
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
33% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
پشتیبانی فنی دارد
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز اول
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده نامحدود
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک اضافه 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حجم اضافه 4000 تومان
100% Complete
هاست 1 گیگابایت SSD
قیمت 4,000/mo
سفارش دهید
فضای سرویس هاست 2 گیگابایت
40% Complete
پهنای باند ماهیانه 15 گیگابایت
50% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
پشتیبانی فنی دارد
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز اول
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده نامحدود
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک اضافه 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حجم اضافه 4000 تومان
100% Complete
هاست 2 گیگابایت SSD
قیمت 5,000/mo
سفارش دهید
فضای سرویس هاست 3 گیگابایت
60% Complete
پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
66% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
پشتیبانی فنی دارد
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز اول
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده نامحدود
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک اضافه 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حجم اضافه 4000 تومان
100% Complete
هاست 3 گیگابایت SSD
قیمت 6,000/mo
سفارش دهید
فضای سرویس هاست 4 گیگابایت
80% Complete
پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
83% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
پشتیبانی فنی دارد
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز اول
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده نامحدود
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک اضافه 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حجم اضافه 4000 تومان
100% Complete
هاست 4 گیگابایت SSD
قیمت 7,000/mo
سفارش دهید
فضای سرویس هاست 5 گیگابایت
100% Complete
پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
100% Complete
تعداد Addon Domains نامحدود
100% Complete
تعداد Park Domain نامحدود
100% Complete
کنترل پنل هاست سی پنل
100% Complete
پشتیبانی فنی دارد
100% Complete
بک آپ روزانه دارد
100% Complete
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز اول
100% Complete
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد اکانت FTP نامحدود
100% Complete
حداکثر حجم پایگاه داده نامحدود
100% Complete
هر 10 گیگ ترافیک اضافه 3000 تومان
100% Complete
هر 1 گیگ حجم اضافه 4000 تومان
100% Complete
هاست 5 گیگابایت SSD
قیمت 8,000/mo
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution