۱۰فروردین ۱۳۹۶

0

868

۰
موسسه فرهنگی و آموزشی اندیشمندان
وب سایت موسسه آموزشی اندیشمندان | Andishmandankonkur
توسط آیدین نوری

جزئیات قالب:   – نام سایت: موسسه آموزشی اندیشمندان | Andishmandankonkur – آدرس سایت: andishmandankonkur.ir – زمان پیاده سازی قالب: اسفند ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب سایت موسسه […]

ادامه مطلب ...
۲۳اسفند ۱۳۹۵

0

615

۰
وب سایت انجمن علمی عمران دانشگاه گناباد
وب سایت انجمن علمی و مهندسی عمران | ۴civileng
توسط آیدین نوری

جزئیات قالب :   – نام سایت: انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه گناباد – آدرس سایت: ۴civileng.ir – زمان پیاده سازی قالب: اسفند ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب […]

ادامه مطلب ...
۱۶اسفند ۱۳۹۵

0

1074

۰
وب سایت داروخانه دکتر میرهادی زاده
وب سایت داروخانه دکتر میر هادی زاده | Mirhadi-Drugstore
توسط رایمون وب

جزئیات قالب:   – نام سایت: داروخانه دکتر میر هادی زاده – آدرس سایت: mirhadi-drugstore.ir – زمان پیاده سازی قالب: اسفند ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب سایت داروخانه […]

ادامه مطلب ...
۲۸بهمن ۱۳۹۵

0

828

۰
وب سایت روغن موتور زکو
وب سایت زکو | Zeko
توسط رایمون وب

جزئیات قالب:   – نام سایت: زکو | Zeko – آدرس سایت: zeko.ir – زمان پیاده سازی قالب: بهمن ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب سایت زکو برای سیستم مدیریت […]

ادامه مطلب ...
۰۷دی ۱۳۹۵

0

694

۰
وب سایت فرا فیدبک
وب سایت فرا فیدبک | FaraFeedback
توسط رایمون وب

جزئیات قالب:   – نام سایت: فرا فیدبک | FaraFeedback – آدرس سایت: farafeedback.ir – زمان پیاده سازی قالب: دی ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب سایت فرا فیدبک برای سیستم مدیریت […]

ادامه مطلب ...
۰۴آبان ۱۳۹۵

0

601

۰
وب سایت عمرانی آدیشه
وب سایت آدیشه | Adisheh
توسط رایمون وب

جزئیات قالب:   – نام سایت: آدیشه، اورژانس برق | Adisheh – آدرس سایت: adisheh.net – زمان پیاده سازی قالب: مهر ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب سایت شرکت آدیشه و […]

ادامه مطلب ...
۰۴آبان ۱۳۹۵

0

711

۰
وب سایت فروشگاه رویال کیس
وب سایت فروشگاه موبایل رویال | RoyalCase
توسط رایمون وب

جزئیات قالب:   – نام سایت: فروشگاه اینترنتی رویال کیس | RoyalCase – آدرس سایت: royalcase.ir – زمان پیاده سازی قالب: شهریور ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب سایت فروشگاه اینترنتی رویال کیس | RoyalCase […]

ادامه مطلب ...
۳۱تیر ۱۳۹۵

0

10454

۰
وب سایت درنا موزیک
وب سایت درنا موزیک | DornaMusic
توسط رایمون وب

جزئیات قالب طراحی شده:   – نام سایت: درنا موزیک | DornaMusic – آدرس سایت: dornamusic.com – زمان طراحی قالب: تیر ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   توضیحات: قالب سایت درنا […]

ادامه مطلب ...
۱۳اردیبهشت ۱۳۹۵

0

1201

۰
وب سایت خبری کریت طبس
وب سایت کریت طبس | Korit-Tabas
توسط رایمون وب

جزئیات قالب طراحی شده:   – نام سایت: پایگاه خبری نخلستان کریت طبس | Korit-Tabas – آدرس سایت: korit-tabas.ir – زمان طراحی قالب: فروردین ماه ۱۳۹۵ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: WordPress – فریم ورک استفاده شده: Bootstrap – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – […]

ادامه مطلب ...
۱۳اردیبهشت ۱۳۹۵

0

1483

۱
وب سایت شخصی حامد ارشد
وب سایت حامد ارشد | Hamed Arshad
توسط رایمون وب

جزئیات قالب طراحی شده:   – نام سایت: حامد ارشد | HamedArshad – آدرس سایت: hamedarshad.student.um.ac.ir – زمان طراحی قالب: دی ماه ۱۳۹۴ – سیستم مدیریت محتوای استفاده شده: Joomla – فریم ورک استفاده شده: BootStrap – تکنولوژی‌های به کار رفته در طراحی قالب: CSS3 – HTML5 – JavaScript – Jquery – واکنش گرا: بله – زبان سایت: فارسی   […]

ادامه مطلب ...